Deventer – 8, 10 en 11 oktober 2018. Drie klassen eerstejaars leerlingen gymnasium en atheneum maken kennis met de gezondheidswaarde van natuur in hun woonomgeving. De lessen zijn in het kader van het programma ‘Ecolyceum’, gegeven op de Boerhaave van Etty Hillsum Lyceum in Deventer.

De leerlingen beginnen met een mindmap over gezondheid. Nog half slaperig is tien woorden bedenken best een opgave. Een klassikale bespreking met behulp van Mentimeter leert hen dat ‘gezondheid’ een breed begrip is. Ter verdieping worden gezondheidsdefinities volgens  Wereldgezondheidsorganisatie en Institute for Positive Health bestudeerd. De leerlingen ontdekken dat verschillende definities tot verschillende gezondheidsuitkomsten leiden.

We gaan verder met wat wetenschappelijk bewijs, in woord en beeld,  voor de gezondheidwaarde van natuur. De leerlingen maken driftig aantekeningen. Om alle kennis te verwerken maken de leerlingen een schets van een natuurlijke omgeving die hen gezond maakt.

Na de pauze vervolgt de les met praktijkvoorbeelden. Aandachtig luisterend schrijven de leerlingen mee hoe een moestuin de gezondheid van dementerende ouderen bevorderd. Een filmpje laat zien dat mensen met een verstandelijke beperking waardevol natuuronderhoud doen voor Staatsbosbeheer.

Na de kennis is het tijd voor zelfreflectie. Het gezondheidseffect van natuur verwoorden is gemakkelijk, maar uitleggen waardoor dit komt is voor de leerlingen lastiger. Maar met een beetje hulp lukt het ook deze vraag te beantwoorden.

Het is duidelijk dat de leerlingen vol zitten van alle informatie. Daarom mogen de leerlingen in groepjes naar woonwijken in de buurt van de school. Met clipboards in de hand,”net als echte onderzoekers”, onderzoeken zij hoe natuurlijk gezond de woonwijken zijn ingericht. Hierbij bewoners interviewen is voor hen geen probleem.

Eenmaal terug beginnen de kinderen aan de laatste en leukste opdracht van de dag: een ontwerp maken van een natuurlijke gezonde woonwijk. We zien van enthousiasme blosjes op de wangen verschijnen. Na de presentatie van de ontwerpen, sluiten we de dag af. De leerlingen vonden het “heel erg leuk” en sommigen schudden ons zelfs de hand. Volgend jaar gaan de docenten de les zelf geven aan een nieuwe lichting leerlingen. Missie geslaagd!