Het grote activiteiten boek om ouderen naar buiten te krijgen!

Kipknuffelen, moestuinieren, buiten gymnastieken, bloemen plukken, ouderen vinden het heerlijk [...]